Jertfind jertfirea, jertfă

Iniţiativa lui Cain, primul om născut, de a aduce jertfă lui Dumnezeu are ca şi consecinţă stigmatul. Abel, fratele său mai mic, la prima vedere, imită iniţiativa lui Cain şi este bine primit de către Dumnezeu. De ce?

Răspunsul, secretul, nu stă nici în porumbul transformat genetic al lui Cain şi nici în Dolly cea clonată a lui Abel, pentru că fiecare din cei doi au adus ce aveau mai bun pentru Dumnezeu, dar ceea ce i-a diferenţiat a fost atitudinea inimii. Când Abel l-a văzut pe Cain că aduce jertfă lui Dumnezeu, a zis în inima lui: fratele meu face un lucru frumos pentru Dumnezeu aşa că merită să fac şi eu la fel pentru ca Dumnezeu să fie glorificat. Când Cain a văzut că Abel… şi Abel!?!, şi el aduce jertfă!?!, în inima lui s-a născut ideea concurenţei. Cain era sigur că el era pe podium. Avea toate atuurile: el avusese iniţiativa, bucatele lui miroseau aşa de bine, pe când Abel nu făcuse decât să-l imite şi, în plus, omorâse o oaie, cum ar putea Dumnezeu să aprobe un lucru aşa sângeros?

Abel a adus o jertfă şi a aşteptat îndurarea lui Dumnezeu. Cain a adus o jertfă, apoi a jertfit jertfa pe altarul faptelor.

Aşa s-au născut cele două mari religii contemporane: religia mântuirii prin jertfă şi religia faptelor.

Dumnezeu a privit spre inima lui Abel şi a văzut că are loc în ea, nimic altceva nu-l scotea pe Dumnezeu din inima lui Abel şi s-a bucurat că poate avea părtăşie cu Abel pentru că Abel a adus jertfa şi a lăsat-o să ardă de tot, eul lui Abel a fost nimicit, păcatul lui a fost mistuit şi relaţia lui cu Dumnezeu s-a restabilit, el s-a dezlipit de lume şi s-a contopit cu Dumnezeu. Abel era gata, el putea pleca oricând, şi nu avea nimic de regretat, nu avea de ce să privească în urmă. Jertfa arderii de tot l-a mistuit, ascunzându-l cu Hristos în Dumnezeu, şi Dumnezeu nu-i spune nici un cuvânt pentru că nu mai este nimic de spus, nu mai este nimic de adăugat, unirea este perfectă, intimitatea nu are nevoie de cuvinte.

Dumnezeu a privit spre inima lui Cain („om cu ajutorul lui Dumnezeu”) şi ar fi dorit să aibă un loc acolo, dar eul lui Cain se umflase aşa de mult că nu mai era loc de Dumnezeu. „Cain” face lucrurile cele mai atrăgătoare, faptele cele mai nobile, rugăciunile lui sunt cele mai lungi, cântarea lui este demnă de un profesionist, dar toate satisfac doar orgoliul propriu, puterea ce mistuie, arderea de tot lipsind cu desăvârşire. Şi Dumnezeu îi vorbeşte lui Cain pentru că nu vrea să piară, aşa că îi trimite Cuvântul. „Şi cuvântul s-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr” (Ioan 1: 14).

Perfecţiunea jertfei lui Hristos, arderea Lui de tot, ne dă şansa de a ne restabili relaţia distrusă cu Tatăl. Păcatul ne-a despărţit de Dumnezeu, dar jertfa lui Hristos distruge, nimiceşte păcatul şi ne reuneşte cu Dumnezeu.

Cain a jertfit jertfa, a terfelit Cuvântul şi s-a despărţit de Dumnezeu, ajungând robul păcatului, stigmatizat pentru eternitate.

Orice jertfă ce-o aducem înaintea lui Dumnezeu trebuie să fie ca o ardere de tot care să ne unească cu Dumnezeu, trebuie să fie ca o adevărată închinare şi exprimare a dragostei noastre pentru El, pentru că jertfa lui Hristos este exprimarea dragostei lui Dumnezeu pentru noi. Fie ca jertfa noastră să declanşeze minunile lui Dumnezeu, aşa cum atunci când Avraam era pregătit să-l jertfească pe Isaac, printr-o minune, a apărut un berbece care a fost jertfit în locul copilului şi apoi binecuvântările lui Dumnezeu să curgă în vieţile noastre, aşa cum i-au fost promise lui Avraam: “Pe Mine însumi jur, zice Domnul: pentru că ai făcut lucrul acesta, şi n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult şi-ţi voi înmulţi foarte mult sămânţa, şi anume: ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării; şi sămânţa ta va stăpâni cetăţile vrăjmaşilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta, pentru că ai ascultat de porunca Mea!” (Genesa 22:16-18)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s